องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  19   คน
  สถิติทั้งหมด
  73716   คน
  Your ip address: 18.206.92.240
  เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558
  ภาพกิจกรรม อบต.ดอนช้าง
  [ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
  • ประชุมประชาคมตำบลดอนช้าง 25 พ.ย.2565 ...
   ประชุมประชาคมตำบลดอนช้าง 25 พ.ย.2565 ...
  • รับมอบเกียรติบัตรITA
   รับมอบเกียรติบัตรITA
  • กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2565
   กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2565
  • โรงเรียนผู้สูงอายุ 2565
   โรงเรียนผู้สูงอายุ 2565
  • โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุน...
   โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุน...
  • โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้า...
   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้า...
  • ITAประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด...
   ITAประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด...
  • “การอบรมเรื่อง มาตรฐานการผลิตข้าวที่...
   “การอบรมเรื่อง มาตรฐานการผลิตข้าวที่...
  • ประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อยครั้งที่ 12 ประจำ...
   ประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อยครั้งที่ 12 ประจำ...
  • ประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อยครั้งที่ 11 ประจำ...
   ประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อยครั้งที่ 11 ประจำ...
  • โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่...
   โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่...
  • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป...
   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป...
  • อุทกภัย 2564
   อุทกภัย 2564
  • ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
   ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
  • โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการ...
   โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการ...
  • โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กา...
   โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กา...
  • โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำป...
   โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำป...
  • “โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อย ควา...
   “โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อย ควา...
  นายเรืองฤทธิ์  ทองศรี
  นายเรืองฤทธิ์ ทองศรี
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
  ลงข่าว : 27/10/2564 โดย : เว็บมาสเตอร์ 239
  รายงานผลตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันศพดอบต.ดอนช้างรอบ ตค.2651
  ลงข่าว : 23 พฤศจิกายน 2561 โดย : กองการศึกษา 703
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  ลงข่าว : 5 ตุลาคม 2561 โดย : งานพัสดุ 479
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  ลงข่าว : 2 ตุลาคม 2560 โดย : งานพัสดุ 449
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกันยายน 2561
  ลงข่าว : 2 ตุลาคม 2561 โดย : งานพัสดุ 419
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561
  ลงข่าว : 3 กันยายน 2561 โดย : งานพัสดุ 487
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
  ลงข่าว : 1 สิงหาคม 2561 โดย : งานพัสดุ 396
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
  ลงข่าว : 2 กรกฎาคม 2561 โดย : งานพัสดุ 388
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
  ลงข่าว : 4 มิถุนายน 2561 โดย : งานพัสดุ 369
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนเมษายน 2561
  ลงข่าว : 2 พฤษภาคม 2561 โดย : งานพัสดุ 395
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
  20/03/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13/03/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางจากที่นายสนิท สวยกลาง - ที่นางสมพร นามทะจักร) บ้านดอนช้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10/03/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางจากสวนนางจันทร์ศรี - บ้านนายธีระ) บ้านนิคม หมู่ที่ 8 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  03/03/2023 : ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28/02/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางจากบ้านนายสุรินทร์ - สามแยกนานางบุญมี ) บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28/02/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางจากลาดยาง-นานายลำดวน)บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28/02/2023 : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24/02/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24/02/2023 : ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23/02/2023 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
  แก้ไขชื่อสายทาง ทั่วไป ( 23 มี.ค. 66 ) ขก0023.6/8565

  การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
  คู่มือประชาชน เรื่อง แนวปฏิบัติของประชาชนกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือภารกิจหลัก
  คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  คู่มือประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ผ้าฝ้ายย้อมโคลนรากบัวสีธรรมชาติบ้านดอนช้าง
  ต.ดอนช้างเชิญเที่ยวชมจุดเช็คอินท่องเที่ยวธรรมชาติแก่งน้ำต้อน
  เมืองไทย ดี๊ดี 24 ก.ย. 61
  ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ป่าเหลื่อม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  otop นวัตวิถี บ้านป่าเหลื่อม ม.4 ต.ดอนช้าง
  Sky View บุญกู่ฮมขอย วัดกู่แก้ว ตำบลดอนช้าง เมืองขอนแก่น
  ประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561
  รำสาวเข็นฝ้าย บุญกู่ฮมขอย ตำบลดอนช้าง เมืองขอนแก่น
  ประเพณีสงกรานต์ บุญกู่ฮ่มข่อย
  ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
  • ธ.ออมสิน
  • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
  • โยธาไทย
  • สถ.จ.ขอนแก่น
  • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
  • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • สำนักงบประมาณ
  • กรมทางหลวง
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  • กรมสรรพากร
  • กระทรวงมหาดไทย
  • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
  • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
  • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
  • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • กรมบัญชีกลาง
  • คลังข่าวมหาดไทย
  • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  • เครือข่ายจิตอาสา
  • กรมประชาสัมพันธ์
  • ธ.ธกส
  • กรมจัดหางาน
  • สำนักงบประมาณ
  • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
  • ศาลปกครอง
  • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  • กระทรวงการคลัง
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร