องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 • งานการศึกษา
 • งานศิลปะ จารีต ประเพณี
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
     คน
  สถิติวันนี้
  84   คน
  สถิติทั้งหมด
  116698   คน
  เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

  กองช่าง

  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสถาพร สิมมา
  ตำแหน่ง :
  ผู้อำนวยการกองช่าง
  เบอร์ติดต่อ : 087-220-0052
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายภักดิ์ดี กาสา
  ตำแหน่ง :
  นายช่างโยธาอาวุโส
  เบอร์ติดต่อ : 085-003-0860
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายกิตติศักดิ์ อุ่นผาง
  ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
  เบอร์ติดต่อ : 080-420-3387
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายองอาจ เพียวัน
  ตำแหน่ง :
  พนักงานขับรถยนต์
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายอัสดาวุฒิ บัวลอย
  ตำแหน่ง :
  คนงาน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
  1