องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล  คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
11   คน
สถิติทั้งหมด
52373   คน
เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวปวีณา อ่างบุญตา
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์ติดต่อ : 093-326-7373
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพิชรญา เพียเพ็ชร
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 088-560-4681
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววรารักษ์ ถาบัว
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 085-927-2590
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสุชิน อ่างยาน
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ : 082-316-4970
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสุมณฑา ศรีเมืองเฮ้า
ตำแหน่ง :
ครู
เบอร์ติดต่อ : 080-155-1716
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสะเลียม ภักดีปัญญา
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.ดอนช้าง
เบอร์ติดต่อ : 080-760-5645
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสมบัติ แก้วทุย
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.ดอนช้าง
เบอร์ติดต่อ : 084-516-6149
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
-ว่าง-
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.ดอนช้าง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางเอมอร โคตรสวรรค์
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.ดอนช้าง
เบอร์ติดต่อ : 089-601-5372
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุขสันต์ แสนตุ้มทอง
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.ดอนช้าง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1