องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  23   คน
  สถิติทั้งหมด
  73720   คน
  Your ip address: 18.206.92.240
  เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

  20/03/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13/03/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางจากที่นายสนิท สวยกลาง - ที่นางสมพร นามทะจักร) บ้านดอนช้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10/03/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางจากสวนนางจันทร์ศรี - บ้านนายธีระ) บ้านนิคม หมู่ที่ 8 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  03/03/2023 : ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28/02/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางจากบ้านนายสุรินทร์ - สามแยกนานางบุญมี ) บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28/02/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางจากลาดยาง-นานายลำดวน)บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28/02/2023 : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24/02/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24/02/2023 : ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23/02/2023 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20/02/2023 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางจากบ้านนางวารี บุญแดง - บ้านกาชาด) บ้านดอนช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20/02/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางจากบ้านนางสาวจินตนา-สามแยกใต้หวัน) บ้านหนองฮี หมู่ที่ 4 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15/02/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31/01/2023 : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ศพด.อบต.ดอนช้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27/01/2023 : ซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการกีฬาต้านยาเสพติด กู่แก้วเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26/01/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26/01/2023 : จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กท 1104 ขก. (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17/01/2023 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  03/01/2023 : ซื้อจัดซื้อวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22/12/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16/12/2022 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13/12/2022 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13/12/2022 : จ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน ผผ 3368 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08/12/2022 : ซื้อซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านดอนช้าง ปีการศึกษา 2/2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  07/12/2022 : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมมอเตอร์ปั้มน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  07/12/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  06/12/2022 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  02/12/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือเครื่องมือแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/11/2022 : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ศพด.อบต.ดอนช้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29/11/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด15
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>