องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล  คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
12   คน
สถิติทั้งหมด
52374   คน
เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

15/08/2022 : ซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/08/2022 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/08/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/08/2022 : จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน จำนวน ๒ หลัง ที่ชำรุดเนื่องจากพายุฝนตกหนักให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ เพื่อสร้างความปลอดภัยใหักับนักเรียน ครู ผู้ดูแลเด็กและบุคคลากรกองการศึกษาฯทุกคนที่ปฎิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง โดยวิธีเฉพา
09/08/2022 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/08/2022 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/08/2022 : ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/08/2022 : ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/07/2022 : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/07/2022 : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/07/2022 : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะบียน ขก 85 3581 หมายะลขครุภัณฑ์ 001-59-005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/07/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2022 : ซื้อซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2022 : จ้างจ้า่งเหมาขุดรื้อท้องคลอง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/07/2022 : จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
12/07/2022 : ซื้อจัดซื้อไม้พื้นเทียม ขนาด 1 x8x3.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2022 : จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/07/2022 : จ้างโครงการว่างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 1.สามเหลี่ยมตั้งโต๊ะ จำนวน 40 ป้าย2.ซองขาว จำนวน 100 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2022 : ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงทาสีพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (ป้ายชื่อสามเหลี่ยมตั้งโต๊ะ จำนวน ๔๐ ป้าย , ซองขาว จำนวน ๑๐๐ ซอง) เพื่อใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/06/2022 : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ศพด.อบต.ดอนช้าง เดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/06/2022 : จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่องและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2022 : จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานปลัด( ทาสีภายนอกอาคารและพื้น) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/06/2022 : จ้างจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/06/2022 : จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/06/2022 : จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2022 : จ้างปรับปรุงถนนสายเกษตร หมู่ที่ 8 ( สายทางจากหนองหินกอง-สามแยกบ้านดอนหญ้านาง)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2022 : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ศพด.อบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2022 : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ศพด.อบต.ดอนช้าง เดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>