องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล  คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
12   คน
สถิติทั้งหมด
52374   คน
เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

สมาชิกสภา

ชื่อ - นามสกุล :
นายประยุทธ ใจหมั่น
ตำแหน่ง :
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
เบอร์ติดต่อ : 0812676483
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอุดร นามทะจักร์
ตำแหน่ง :
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
เบอร์ติดต่อ : 088-5142789
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเรืองฤทธิ์ ทองศรี
ตำแหน่ง :
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
เบอร์ติดต่อ : 089-7096827
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางวิมล เหง้ามูล
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง หมู่ที่ 2
เบอร์ติดต่อ : 092-2808675
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเฉลิม เครือสุคนธ์
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง หมู่ที่่ 3
เบอร์ติดต่อ : 083-7557485
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสมใจ พงซื่อ
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง หมู่ที่ 4
เบอร์ติดต่อ : 084-6862263
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสราวุธ แต้มกลาง
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง หมู่ที่ 5
เบอร์ติดต่อ : 085-4597795
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายณรงค์ชัย แสนไชย
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง หมู่ที่ 6
เบอร์ติดต่อ : 065-9399277
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายพิภพ โคตรประทุม
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง หมู่ที่ 8
เบอร์ติดต่อ : 099-0282594
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1