องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล  คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
9   คน
สถิติทั้งหมด
52371   คน
เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

กองคลัง

ชื่อ - นามสกุล :
นายอดิเรก บำรุงจิตร
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ : 082-304-5627
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางพรพรรณ ประทุมพล
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 088-066-3369
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางกัลยา น้อยเล็น
ตำแหน่ง :
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 088-066-1262
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางพาณิภัค บัวลอย
ตำแหน่ง :
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววราพร อาจวาที
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ : 086-414-6940
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวกรรณิกา เมืองสนธิ์
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1