องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
     คน
  สถิติวันนี้
  39   คน
  สถิติทั้งหมด
  110755   คน
  เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

  หัวหน้าส่วนราชการ

  ชื่อ - นามสกุล :
  นายเรืองฤทธิ์ ทองศรี
  ตำแหน่ง :
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
  เบอร์ติดต่อ : 089-7096827
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวพิมรพัท เหลาภา
  ตำแหน่ง :
  ผู้อำนวยการกองคลัง
  เบอร์ติดต่อ : 064-6718536
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสถาพร สิมมา
  ตำแหน่ง :
  ผู้อำนวยการกองช่าง
  เบอร์ติดต่อ : 087-2200052
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวปวีณา อ่างบุญตา
  ตำแหน่ง :
  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม
  เบอร์ติดต่อ : 093-3267373
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางนันท์นภัส เตชะศิริโชคมงคล
  ตำแหน่ง :
  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
  เบอร์ติดต่อ : 089-7135012
  อีเมล์ :
  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
  1