องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 • งานการศึกษา
 • งานศิลปะ จารีต ประเพณี
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
     คน
  สถิติวันนี้
  84   คน
  สถิติทั้งหมด
  116698   คน
  เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

  ค้นหาจาก :
  04/04/2567 : ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี2567
  23/02/2567 : ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2567
  20/02/2567 : ประชาสัมพันธ์โรคไข้หูดับและเมลิออยด์
  09/02/2567 : ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2567
  05/02/2567 : ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2567
  30/01/2567 : ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2567
  25/01/2567 : ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2567
  15/01/2567 : ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2567
  09/01/2567 : ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2567
  22/01/2567 : รณรงค์ลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นPM2.5
  09/02/2567 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ
  09/02/2567 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ
  23/01/2567 : แบบบัญชีรายการที่ดินแะสิ่งปูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567
  23/01/2567 : ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินแะสิ่งปูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567
  02/01/2567 : ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ปี 67
  04/09/2566 : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ออกบริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะนอกสถานที่
  06/06/2566 : ขอประกาศและประชาสัมพันธ์ การเพิ่มช่องทางการรับชำระภาษี
  31/10/2566 : รายงานผการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  03/11/2566 : สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินแะสิ่งปูกสร้างประจำปี พ.ศ.2567
  04/01/2567 : รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด13
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>