องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล  คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
9   คน
สถิติทั้งหมด
52371   คน
เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
15/08/2565 : รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
09/08/2565 : ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
19/07/2565 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
06/06/2565 : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ
09/04/2564 : ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติการควบคุมและการให้บริการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2549 อบต.ดอนช้าง
09/04/2564 : ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติการจำหน่ายและการสะสมอาหาร พ.ศ. 2547 อบต.ดอนช้าง
09/04/2564 : ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2547 อบต.ดอนช้าง
09/04/2564 : ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติควบคุมการจัดตั้งตลาด 2547 อบต.ดอนช้าง
09/04/2564 : ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อบต.ดอนช้าง
09/04/2564 : ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติอบต.ดอนช้าง เรื่องการกำจัดสิุงปฎิกูลและมูลฝอย
19/05/2565 : ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่18/2565
19/05/2565 : ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่17/2565
10/05/2565 : โครงการประกันรายได้เกษตรชาวสวนปาล์มน้ำมัน
09/05/2565 : รณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ
06/05/2565 : หมายเหตประกอบงบการเงินประจำปี 2564
06/05/2565 : ประกาศ รายงานการเงินประจำปี 2564 และรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
26/04/2565 : ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่16/2565
20/04/2565 : ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่15/2565
08/04/2565 : ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่14/2565
04/04/2565 : ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่13/2565


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>