องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล  คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
9   คน
สถิติทั้งหมด
52371   คน
เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2565
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2565
 4   17
โรงเรียนผู้สูงอายุ 2565
โรงเรียนผู้สูงอายุ 2565
 5   12
โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลดอนช้าง 2564
โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลดอนช้าง 2564
 4   35
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ 2565
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ 2565
 5   36
ITAประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระดับ AA
ITAประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระดับ AA
 4   37
 “การอบรมเรื่อง มาตรฐานการผลิตข้าวที่ยั่งยืน”
“การอบรมเรื่อง มาตรฐานการผลิตข้าวที่ยั่งยืน”
 48   44
ประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อยครั้งที่ 12 ประจำปี 2565
ประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อยครั้งที่ 12 ประจำปี 2565
 20   34
ประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อยครั้งที่ 11 ประจำปี 2564
ประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อยครั้งที่ 11 ประจำปี 2564
 59   38
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
 17   40
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)2565
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)2565
 52   41
อุทกภัย 2564
อุทกภัย 2564
 19   34
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
 12   37
โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ
โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ
 15   35
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 19   42
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 12   37
 “โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนช้าง”
“โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนช้าง”
 12   45
โครงการฝึกอบรมอาชีพการผูกผ้าและจับจีบผ้าในเทศการต่างๆ
โครงการฝึกอบรมอาชีพการผูกผ้าและจับจีบผ้าในเทศการต่างๆ
 4   48
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2564
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2564
 4   78
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19(COVID-19) กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนช้าง
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19(COVID-19) กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนช้าง
 3   179
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19(COVID-19) สำหรับกลุ่มเสี่ยง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง)  ประจำปี 2563
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19(COVID-19) สำหรับกลุ่มเสี่ยง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง) ประจำปี 2563
 4   149
แสดงและจำหน่ายสินค้าในงานใหม ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-10 ธ.ค.
แสดงและจำหน่ายสินค้าในงานใหม ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-10 ธ.ค.
 3   214
โครงการมอบต้นไม้แก่ราษฏรตำบลดอนช้าง
โครงการมอบต้นไม้แก่ราษฏรตำบลดอนช้าง
 3   124
โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริ
โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริ
 3   186
โครงการโคขุน กู้วิกฤต COVID-19
โครงการโคขุน กู้วิกฤต COVID-19
 3   140
กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564
กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564
 4   181
โครงการ "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2562
โครงการ "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2562
 4   228
โครงการประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อย ประจำปี 2563
โครงการประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อย ประจำปี 2563
 4   137


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2