องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  2   คน
  สถิติวันนี้
  17   คน
  สถิติทั้งหมด
  73714   คน
  Your ip address: 18.206.92.240
  เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

  รูปภาพทั้งหมด

  ค้นหาจาก :
  ประชุมประชาคมตำบลดอนช้าง 25 พ.ย.2565 เพิ่มเติมแผน ครั้งที่1/2566
  ประชุมประชาคมตำบลดอนช้าง 25 พ.ย.2565 เพิ่มเติมแผน ครั้งที่1/2566
      46
  รับมอบเกียรติบัตรITA
  รับมอบเกียรติบัตรITA
      85
  กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2565
  กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2565
      92
  โรงเรียนผู้สูงอายุ 2565
  โรงเรียนผู้สูงอายุ 2565
      90
  โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลดอนช้าง 2564
  โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลดอนช้าง 2564
      114
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ 2565
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ 2565
      116
  ITAประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระดับ AA
  ITAประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระดับ AA
      119
   “การอบรมเรื่อง มาตรฐานการผลิตข้าวที่ยั่งยืน”
  “การอบรมเรื่อง มาตรฐานการผลิตข้าวที่ยั่งยืน”
      144
  ประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อยครั้งที่ 12 ประจำปี 2565
  ประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อยครั้งที่ 12 ประจำปี 2565
      132
  ประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อยครั้งที่ 11 ประจำปี 2564
  ประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อยครั้งที่ 11 ประจำปี 2564
      138
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
      134
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)2565
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)2565
      126
  อุทกภัย 2564
  อุทกภัย 2564
      107
  ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
  ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
      140
  โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ
  โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ
      111
  โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
      141
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
      112
   “โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนช้าง”
  “โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนช้าง”
      126
  โครงการฝึกอบรมอาชีพการผูกผ้าและจับจีบผ้าในเทศการต่างๆ
  โครงการฝึกอบรมอาชีพการผูกผ้าและจับจีบผ้าในเทศการต่างๆ
      110
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2564
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2564
      159
  โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19(COVID-19) กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนช้าง
  โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19(COVID-19) กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนช้าง
      269
  โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19(COVID-19) สำหรับกลุ่มเสี่ยง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง) ประจำปี 2563
  โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19(COVID-19) สำหรับกลุ่มเสี่ยง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง) ประจำปี 2563
      226
  แสดงและจำหน่ายสินค้าในงานใหม ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-10 ธ.ค.
  แสดงและจำหน่ายสินค้าในงานใหม ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-10 ธ.ค.
      282
  โครงการมอบต้นไม้แก่ราษฏรตำบลดอนช้าง
  โครงการมอบต้นไม้แก่ราษฏรตำบลดอนช้าง
      200
  โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริ
  โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริ
      255
  โครงการโคขุน กู้วิกฤต COVID-19
  โครงการโคขุน กู้วิกฤต COVID-19
      206
  กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564
  กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564
      246


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
  1 2