องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 • งานการศึกษา
 • งานศิลปะ จารีต ประเพณี
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
     คน
  สถิติวันนี้
  106   คน
  สถิติทั้งหมด
  120682   คน
  เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

  รับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อปท.ตำแหน่งกรรมการมาตรฐานจริยธรรม(ข้าราชการหรือ พนง.ส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป) 

  ลงข่าว: 15/03/2567



  ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง :


  เข้าชม : 24
  พิมพ์หน้านี้