องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 • งานการศึกษา
 • งานศิลปะ จารีต ประเพณี
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
     คน
  สถิติวันนี้
  102   คน
  สถิติทั้งหมด
  120678   คน
  เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

  พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 

  ลงข่าว: 18/03/2567    10   25

       วันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 จ่าสิบเอกนพดล  คนตรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง พร้อมด้วยนางนันท์นภัส  เตชะศิริโชคมงคล  หัวหน้าสำนักปลัด  และนางสาวสุนันทา  ภูมิการีย์  นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายพันธ์เทพ  เสาโกศล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ประธานในพิธี ได้นำถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวคำถวายราชสดุดีพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2567 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เข้าร่วมในพิธี ฯ

       ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 เป็นจุดเริมต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นการกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย