องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 • งานการศึกษา
 • งานศิลปะ จารีต ประเพณี
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
     คน
  สถิติวันนี้
  106   คน
  สถิติทั้งหมด
  120682   คน
  เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

  ผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่ RE-X-RAY ขยะเปียก ตำบลดอนช้าง 

  ลงข่าว: 15/02/2567    10   49

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง สรุปรายงานผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่ RE-X-RAY การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกครัวเรือน หมู่ที่ 1- 8 จำนวน 1,082 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองเมือง จังหวัดขอนแก่น