องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 • งานการศึกษา
 • งานศิลปะ จารีต ประเพณี
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
     คน
  สถิติวันนี้
  83   คน
  สถิติทั้งหมด
  116697   คน
  เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

  ITAประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระดับ AA  

  ลงข่าว: 25/03/2565    4   313

  จ่าสิบเอกนพดล คนตรง นายกองค์การบริการส่วนตำบลดอนช้าง มอบหมายให้ นายเรืองฤทธิ์ ทองศรี ปลัด อบต.ดอนช้าง พร้อมด้วยนางนันท์นภัส เตขะศิริโชคมงคล หัวหน้าสำนักปลัด น.ส.นันทกานต์ พรมภักดี นักทรัพยากรบุคคล เข้ารับเกียรติบัตรจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้างเป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระดับ AA ประเมินโดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น อีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน