องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล  คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
9   คน
สถิติทั้งหมด
52371   คน
เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

ITAประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระดับ AA  

ลงข่าว: 25/03/2565    4   37

จ่าสิบเอกนพดล คนตรง นายกองค์การบริการส่วนตำบลดอนช้าง มอบหมายให้ นายเรืองฤทธิ์ ทองศรี ปลัด อบต.ดอนช้าง พร้อมด้วยนางนันท์นภัส เตขะศิริโชคมงคล หัวหน้าสำนักปลัด น.ส.นันทกานต์ พรมภักดี นักทรัพยากรบุคคล เข้ารับเกียรติบัตรจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้างเป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระดับ AA ประเมินโดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น อีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน