องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 • งานการศึกษา
 • งานศิลปะ จารีต ประเพณี
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
     คน
  สถิติวันนี้
  84   คน
  สถิติทั้งหมด
  116698   คน
  เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

  ประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อยครั้งที่ 11 ประจำปี 2564 

  ลงข่าว: 29/03/2564    59   307

  ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี ปี 2564 ตรงกับ วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ร่วมกับชุมชนในตำบลดอนข้างจัดงานประเพณีสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อย มีพิธีบวงสรวงถวายสักการะโบราณสถาณกู่แก้ว หลวงปู่ตาเขียว ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ตาเขียว ที่ประดิษฐาน ณ โบราณสถานกู่แก้ว มีความสำคัญและคุณค่าทางจิตใจ ต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนในตำบลดอนช้างและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของตำบลดอนช้างให้คงอยู่ตลอดไป