องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล  คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
10   คน
สถิติทั้งหมด
52372   คน
เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)2565 

ลงข่าว: 01/04/2565    52   41

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)2565 ระหว่าง วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในสังกัดตำบลดอนช้าง ให้มีประสิทธิภาพในการปฏฺบัติหน้าที่ในพื้นที่ชุมชนของตนเอง เพิ่มทักษะและการปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติงาน