องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล  คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
12   คน
สถิติทั้งหมด
52374   คน
เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

“โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนช้าง”  

ลงข่าว: 01/03/2565    12   45

วันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2565 จ่าสิบเอกนพดล คนตรง นายกองค์การบริการส่วนตำบลดอนช้าง นายธีระพล ปึ่งพรม รองนายกฯ นายนิมิตร์ ฉ่ำหวาน รองนายกฯ นายประยุทธ ใจหมั่น ประธานสภา นายเรืองฤทธิ์ ทองศรี ปลัด อบต. นางอรทัยรัตน์ พรมศรี กำนันตำบลดอนช้าง เปิด “โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนช้าง” เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง อบต.ดอนช้างกับฝ่ายปกครองตำบลดอนช้าง โดยจัดเวรยามตรวจเฝ้าระวังในเขตพื้นที่ตำบลดอนช้าง ทั้ง 8 หมู่บ้าน ช่วงเวลา 20.00-24.00 น.ของทุกวัน