องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล  คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
13   คน
สถิติทั้งหมด
52375   คน
เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2564 

ลงข่าว: 29/07/2564    4   78

- กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

- กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

- กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส